Polygonální roubená stodola Želejov, okres Jičín
Želejovská stodola, původně součást usedlosti č.p. 3, je o 12 let mladší, typově shodnou sestrou stodoly z Durdic. I u této stavby, datované rokem 1660, nalezneme vysokou strmou valbovou střechu s hřebenovou vazbou, poskytující stodole charakteristickou siluetu. Jako jediný objekt skanzenu je želejovská stodola kryta slaměnými došky, jichž je přes 5 000. Obvodové roubené stěny o dvanáctibokém půdorysu spočívají na nízké podezdívce z pískovcových kvádrů.
Dispozice vnitřního prostoru je tatáž, jako u durdické stodoly. Střed opět zabírá příčně průjezdný mlat se dvěma širokými polokrytými vjezdy a dvěma sousedícími bočními přístodůlky. Neobyčejně vysoké zastřešení stavby však umožnilo umístit dovnitř dvě stodolová patra, na rozdíl od jediného patra stodoly durdické.
V objektu je umístěna sbírka zemědělského nářadí a strojů, pocházejících z 19. a počátku 20. století, jejichž část tvořila původní výbavu stodoly a byla do muzea lidových staveb přenesena současně se samotným objektem.
Želejovská stodola - celkový pohled
Za jarního podvečera...
... a v letním odpoledni
Na začátek stránky
Vstupní prostor Boží muka Balicí stroj Rumpálová studna Zvonička Socha sv. Donáta Dřevěná pumpa Durdická stodolaŠpýchar z HrádkuŠpýchar z BudčeBudečská chalupaTýřovický statekŽelejovská stodolaKovárna z BydžovaBradlecká rychtaPoloroubený dům z Jílového