Roubená rychta Bradlecká Lhota, okres Semily
První písemná zmínka o rychtě z Bradlecké Lhoty pochází z roku 1681. Rychta, postavená ve 2. polovině 17. století, je již určitěji zmiňována r. 1713 v souvislosti s "novým návesníkem" Vítem Kloboučkem.
Rychta představuje typickou podkrkonošskou usedlost s bohatě skládanou lomenicí novopackého typu s malovaným okřídlím a ostěním oken. Roubená hlavní stavba je doplněna zděnou maštalí.
Celkový pohled. V původní přizděné maštali se nyní nachází sociální zařízení pro návštěvníky.
Celkový pohled
Štít bradlecké rychty
Osovým prvkem vnitřní dispozice je příčná průchozí síň, z níž jsou přístupny všechny ostatní prostory domu. V síni je situována zajímavá černá kuchyně s klenutým obloukem, otevřeným topeništěm a sázecím otvorem chlebové pece, jejíž těleso dominuje velké světnici rychty. Tato pec vytápěla rovněž malou světničku přiléhající ke světnicí hlavní. K peci byl později přistaven kachlový sporák.
Další zázemí domácnosti bylo tvořeno špižní a šatní komorou. Jedna z těchto komor, sloužící dnes jako příležitostná prodejna upomínkových předmětů, byla však kdysi změněna na chlév a při této přestavbě dostala zvláštní vchod na zápraží domu.
Pec v hlavní světnici domu
Vnitřní expozice představuje vesnický obytný interiér 19. století. Dům je zařízen malovaným nábytkem, a lze zde zhlédnout rovněž tkalcovský stav, čas od času provozovaný během folklórních akcí. K předvádění lidových řemesel je určena rovněž komora rychty. Přilehlá bývalá maštal dnes slouží jako sociální zařízení pro návštěvníky skanzenu.
Z velké světnice bradlecké rychty
Na začátek stránky
Vstupní prostor Boží muka Balicí stroj Rumpálová studna Zvonička Socha sv. Donáta Dřevěná pumpa Durdická stodolaŠpýchar z HrádkuŠpýchar z BudčeBudečská chalupaTýřovický statekŽelejovská stodolaKovárna z BydžovaBradlecká rychtaPoloroubený dům z Jílového