Polygonální roubená stodola Durdice, okr. Benešov
Polygonální devítiboká stodola, původně součást usedlosti rodiny Kramperových č.p. 7 v Durdicích, je unikátní stavbou lidové architektury, jedinečnou svého druhu v celé ČR. Dle datování na jednom z vazebních trámů pochází z roku 1648, což ji řadí mezi nejstarší dochované roubené stavby na území našeho státu.
Durdická stodola - celkový pohled
Pohled od jihovýchodu
Stodole dominuje vysoká, šindelem krytá střecha, nesená archaickým středověkým krovem, usazeným na nízkých, podsaditých obvodových stěnách. Spáry v trámovém ostění jsou otevřené, bez vymazávek. Vnitřek je zpřístupněn dvěma dvoukřídlovými vraty a je přímo průjezdný. Vnitřní dispozice stavby zachovává klasické schéma průjezdných stodol s centrálním mlatem a dvěma postranními přístodůlky. Pozoruhodností stavby je původní provedení její konstrukce bez použití jediné kovové součásti.
Část střešní vazby
Celodřevěné dlabané okapy, které lze vidět i na jiných objektech skanzenu
Stodola měla na svou dobu neobvykle vysokou skladovací kapacitu. Udává se, že pojala 55 vrchovatě naložených žebřinových vozů obilí. Objekt byl veřejnosti zpřístupněn r. 2000; do té doby sloužil jako depozitář skanzenu.
Vazební trám s vročením stavby stodoly
Na začátek stránky
Vstupní prostor Boží muka Balicí stroj Rumpálová studna Zvonička Socha sv. Donáta Dřevěná pumpa Durdická stodolaŠpýchar z HrádkuŠpýchar z BudčeBudečská chalupaTýřovický statekŽelejovská stodolaKovárna z BydžovaBradlecká rychtaPoloroubený dům z Jílového