Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice

Průčelí kostelíku

Roku 1591, kdy přestal vyhovovat starý hřbitov při chrámu sv. Štěpána, byl vně městských hradeb na bývalém Kolínském předměstí, těsně za Pražskou branou založen nový hřbitov společně s kostelem Nejsvětější Trojice. Z gotického půdorysu tu vyrostla nevelká jednolodní stavba zajímavá především prolínáním gotického a renesančního slohu. Pozoruhodný je zejména kontrast celkového renesančního výrazu kostela s archaizujícím presbytářem členěným ještě gotickými opěráky.

Celkový pohled

Zátiší u kostelíku Nejsvětější Trojice

Kostel, sloužící dnes jako smuteční síň, byl počátkem 20. století blízek zániku. Před zbořením jej zachránila pouze iniciativa vlivné skupiny místních intelektuálů v čele se spisovatelkou Žofií Pohoreckou. Tito osvícenci, vědomi si katastrof, které na kouřimském kulturním dědictví napáchalo 19. století, prosadili obnovu kostelíku, kterou posléze v r. 1904 neochotně provedl architekt Kamil Hilbert, navrhující již dříve zbourání stavby. Necitlivě provedená oprava sice kostel zachránila, avšak ochudila jej o některé významné a cenné atributy, zejména o hvězdicovou klenbu presbytáře.
Interiér kostela

Oltář

Ani kostel Nejsvětější Trojice nebyl ušetřen proticírkevních pogromů minulého režimu. Poslední ranou bylo surové zničení kostelních varhan ještě v sedmdesátých letech, kdy byly varhanní píšťaly doslova "zacementovány" zedníky, provádějícími nouzové opravy objektu. Nástroj byl posléze jako "neopravitelný" rozebrán, cínové píšťaly prodány ve Sběrných surovinách a dřevěné části spáleny…
Rovněž tato zdevastovaná stavba se dočkala péčí tehdejší kouřimské radnice v roce 1993 generální opravy.

Dva pozoruhodné detaily prastaré řemeslné práce: dochovaný původní zámek...

...a závora