Naučná stezka Kouřim - Zásmuky


Část "Podrobný popis trasy" je převzata ze serveru www.stezky.info.
MěÚ Kouřim děkuje autorům za laskavý souhlas s využitím jejich textu na tomto webu.
Klepnutím na tento odkaz si můžete přehrát TV reportáž o každoroční vodácké akci
"Sjíždění Vavřineckého potoka" (vysíláno 8.3.2009 na ČT 1).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Přírodovědně historická naučná stezka Zásmuky — Kouřim vznikla r. 1987. Jejím autorem je Regionální muzeum Kolín.
Stezka je vedena podél toku potoka Vavřince (Kouřimky) v krajině značně využívané zemědělskou velkovýrobou s malými ostrůvky ještě málo dotčené přírody a s historicky významnými místy. Jedná se o fyzicky nenáročnou trasu, vedoucí po lesních a polních pěšinách, v celkové délce 9 km s 11 zastaveními.

TRASA NAUČNÉ STEZKY

Stezka nemá speciální značení. Je vedena po značených turistických cestách (žlutá a modrá) s výjimkou odbočky k rybníku Strašík, která je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Vede většinou po lesních a polních cestách, které mohou být za nepříznivého počasí místy silně rozbahněny či podmáčeny.
Výchozí bod je u autobusové zastávky na náměstí v Zásmukách. Odtud trasa vede po žluté tur. značce ke vchodu do Zásmucké bažantnice u železniční stanice Zásmuky. Za bažantnicí prochází lesnatým úsekem, tzv. Vlčím dolem, kde se napojuje na modře značenou turistickou cestu a dostává se k potoku Vavřinec. Podél jeho toku pokračuje až do vsi Toušice, odkud vede přes pole k rybníku Strašík a dále kolem bývalého mlýna Bukačov. Zde je asi 150 m dlouhá odbočka na druhý břeh potoka. Pokračuje dále podél toku Vavřince a končí na náměstí v Kouřimi vedle muzea.

ZASTÁVKY

 1. Úvodní panel v Zásmukách — základní údaje, mapa trasy, historie a rodáci Zásmuk
 2. Zásmucká bažantnice — historie, drobné ptactvo
 3. Tůně — refugium mizejících živočichů — obojživelníků
 4. Vlčí důl I — lesní porost, skladba a význam
 5. Vlčí důl II — meandry toku — doprovodný břehový porost
 6. Toušické prahy — geologický podklad, most a tvrz Toušice
 7. Rybník Strašík — základní údaje, chov ryb, ptačí fauna
 8. Výrovka — říčka Výrovka v údajích, mapka toku, mlýny
 9. Stará Kouřim — archeologické naleziště, geologie okolí
 10. Kouřim — funkce vzrostlé zeleně, geologie lomu
 11. Úvodní panel v Kouřimi — zákadní. údaje, mapa trasy, historie Kouřimi, muzeum vesnice

PODROBNÝ POPIS TRASY

Naučná stezka začíná v Zásmukách na náměstí. Úvodní panel stezky je vedle čekárny autobusové zastávky. Stezka vede ve své první polovině po trase žluté značky. Za čekárnou tedy vede vedlejší ulicí šikmo vpravo dolů, projde vilovou čtvrtí a na konci Zásmuk dospěje k železniční stanici. Zde u nádraží stezka odbočí z ulice dlážděné kočičími hlavami vlevo do lesa, kolem jehož kraje je postavena zeď. My projdeme mezerou v ní. Vstoupíme do zásmucké bažantnice.
Před zásmuckou bažantnicí (foto Stanislav Šusta)


Jdeme stále lesní cestou nedaleko zdi (za zdí vpravo je lán pole). Po cca půl kilometru, krátce před místem, kde se zeď lomí v pravém úhlu a pokračuje vlevo směrem do údolí, nacházíme 2. zastávku.
V zásmucké bažantnici


Projdeme provalenou zdí ven z bažantnice a před námi je hůře schůdná pěšina (spíše jen hustě travnatý okraj pole), kterou míříme po okraji lánu dolů k malému rybníčku. Před rybníkem odbočíme vpravo vozovou cestou, která nás po cca 100 metrech dovede ke 3. zastávce u jedné z malých tůní.
Za bažantnicí 1Za bažantnicí 2


Pokračujeme dál vozovou cestou do stále vlhčího údolí. Mineme zrušený rozcestník a jdeme stále rovně, až přijdeme k potoku, který překonává kamenný most. My jej však nepřecházíme, ale ještě před ním odbočíme pěšinou vpravo a pokračujeme dál po pravém břehu potoka.
Harmonie přírody a prastarého díla lidských rukouPodél potoka


Žlutá značka vede pěšinkou stále poblíž potoka, vpravo míjíme ve svahu několik skalek. Žlutá značka se asi po půl kilometru od potoka oddělí a začne stoupat nevyšlapanou trasou mezi stromy vzhůru po úbočí. Nemůžeme se skutečně držet žádné pěšiny, jdeme jen volně mezi stromy. Žlutých značek je zde ale dostatek. Vystoupáme na vrchol stráně, kde narazíme na cestu. Zahneme po ní vlevo a po pár desítkách metrů se k nám zprava připojí železniční trať ze Zásmuk.
Tady už motoráčky nejezdí...


Po chvíli se opět vzdálí a my pokračujeme nejprve lesem, poté po okraji lesa nebo přímo na rozhraní lesa a pole. Na křižovatce lesních cest mineme 4. zastávku, poté, co postupně klesneme do údolí a znovu se přiblížíme k potoku, 5. zastávku.
Na kraji lesa


U kamenného mostu, pod nímž je na potoce kamenný prah, byla původně 6. zastávka Toušické prahy, ta je nyní bohužel již zničená (byla přímo u vstupu na most). Pokračujeme stále cestou po pravém břehu, posléze vyjdeme na vozovou cestu na okraji pole. Před námi je obec Toušice, do které vstoupíme vozovou cestou mezi domy. Vyjdeme na ulici, kterou se dáme vlevo a po asi 100 metrech vyjdeme na hlavní ulici. Zde odbočíme po ní vlevo a přijdeme do středu obce. Přejdeme po silničním mostě potok a na rozcestníku se rozloučíme se žlutou značkou – dále budeme až do Kouřimi pokračovat po modré.
Toušické prahy 1Toušické prahy 2Toušické prahy 3


Od rozcestníku jdeme vpravo (od původního směru sem), ulicí směrem na Malotice. Na konci obce, kde silnice zahýbá vlevo, pokračujeme rovně, úvozem polní cesty. Následující úsek (cca 1,5 km) je ve vlhkém počasí velmi těžko schůdný, bohužel zřejmě neexistuje jiná alternativa, jak jej překonat. Cesty jsou velmi rozbahněné a rozježděné traktory a jinou zemědělskou technikou. Když vystoupáme z úvozu, můžeme jít ještě krátce po travnatém okraji pole, ale když tento skončí, je před námi možná kilometrová cesta napříč zoraným lánem pole, kudy sice vede něco jako cesta, ale vypadá spíše jak tankodrom než trasa naučné stezky.

Po překonání těchto útrap dospějeme k lesíku. Modrá pokračuje nyní již zřetelnou a zpevněnou vozovou cestou, trasa naučné stezky však ještě před lesíkem odbočuje vpravo a po jeho okraji vede asi 50 metrů, než zajde vlevo do lesa. Krátce klesá a dovede nás poblíž rybníka Strašík. Poté pokračuje vlevo a nedaleko břehu nás vede až k chatkám u hráze. Odtud pak jdeme ještě kousek vzhůru vlevo a dostaneme se zpátky na modrou značku. Zde na křižovatce je 7. zastávka. Celý úsek k rybníku tedy můžeme minout a pak se k němu vrátit odtud, není to žádná velká zacházka.

Dál pokračujeme znovu po modré značce pevnou vozovou cestou. Mírně klesáme a vstoupíme do malé chatové osady. Zde v jejím středu je u plotu panel 8. zastávky.
Mlýn Pášov na Kouřimce je znám od roku 1404, kdy je uváděn
v městské knize privilegií pod názvem "Mlýn hořejší."
Jeho dnešní jméno pochází z roku 1613 a je odvozeno
od jména tehdejší majitelky Kateřiny Pášové.


Jdeme stále rovně a v místě, kde se k nám zprava krátce přidá potok, u jakéhosi transformátoru, nalézáme 9. zastávku.

O kus dál narazíme na budovy mlýna. Mineme klesající vjezd k vratům objektu a obcházíme mlýn zleva. Krátce stoupáme a za posledním plotem opustíme vozovou cestu a po okraji louky podél plotu klesáme strání k potoku. Jdeme dál nedaleko jeho levého břehu, podél strouhy zřejmě bývalého náhonu. Cesta postupně mírně vystoupá nad potok a vede zářezem v úbočí stráně, asi 10–20 metrů od potoka. Zde mineme několik laviček, kde si můžeme odpočinout. Před námi se objeví první domy Kouřimi, pěšina se napojí na vozovou cestu k nějakým vratům; my jdeme stále rovně až k asfaltové silničce. Nyní jsme již na okraji Kouřimi. Na křižovatce u mostu přes Vavřinecký potok nalézáme 10. zastávku.

Zde zahýbáme vlevo směrem k centru města a brzy začneme stoupat kamenitou ulicí vzhůru ke kostelu. Za ním je kouřimské náměstí – poslední 11. zastávku nalezneme uprostřed vnitřního parku – od kostela jdeme vpravo, za budovu místního muzea, a před námi je park, uprostřed s kamenem. Naučný panel je zhruba v poloviční vzdálenosti mezi okrajem parku a kamenem. Zde stezka končí.