Get Adobe Flash player

Základní umělecká školaOficiální název školy: Základní umělecká škola Kouřim
Adresa: Nové Město 180, 281 61 Kouřim
Právní forma: příspěvková organizace
zřizovatel KÚ Středočeského kraje
IČO: 70836272
IZO: -----
Ředitel: Sylva Kroužilová
Zástupce ředitele: Jitka Dršková
Počet oborů: 4
Počet žáků: 177
Počet pedagog. pracovníků: 11
Počet nepedagogických pracovníků: 2
Telefon: 321 783 636 (vzhledem k době výuky
v odpoledních hodinách !!)
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Krátké seznámení se školou
Naše ZUŠ je plněoborovou základní uměleckou školou, poskytující výuku v oboru hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém.
Hudební obor: vyučuje se klavír, elektronické klávesy, kytara, dechové žesťové nástroje, zobcové flétny, sólový zpěv a bicí nástroje. Přes poměrně vysoké školné v individuální výuce se tento obor těší trvale vysokému zájmu.
Výtvarný obor se orientuje na malbu, grafiku, textilní techniky a keramiku.
Taneční oddělení je zaměřeno na výuku lidových a country tanců, square dancingu a cloggingu (americký step).
Literárně-dramatický obor je pýchou naší ZUŠ. Je zaměřen hlavně na pantomimu a divadlo. avšak nezanedbatelný úspěch zaznamenal v minulém školním roce i na poli uměleckého přednesu, jímž se jinak zabývá pouze okrajově. Jedná se o velmi atraktivní obor, vykazující rozsáhlé mimoškolní aktivity žáků, časté veřejné prezentace a mnoho významných úspěchů na různých soutěžích a přehlídkách, a to v celostátním měřítku.
Trvale velkému zájmu se těší klavírní výuka dětí podle Suzukiho metody, ve které je naše škola průkopníkem v rámci celé ČR. V současné době podle ní pracují dvě vyučující s 13 dětmi ve věku od 4 do 14 let. Protože tato metoda je orientována převážně na hru podle sluchu a je určena již pro velmi malé děti, bývá také nazývána metodou mateřského jazyka. Ve srovnání s klasickou metodou výuky a za předpokladu intenzivní spolupráce rodičů vykazuje vynikající výsledky.
Trvalým cílem naší školy je zůstat školou "rodinného" typu s nadstandartními vztahy v trojúhelníku učitel - žák - rodiče.

Zprávy
Zde najdete TV spot z představení "Mrtvá nevěsta" našeho divadelního souboru Mrsťa Prsťa.

 portalgov  policie czechpointds_logo mas_logo_new
kraj